Сряда, 17 Април 2024

Житие

1. Разказва ли ти някой насън, че има житие на светец, означава че някой ще поиска да му дадеш съвет.

2. Сънуваш ли, че четеш житието на светец, значи ти предстои вземането на сериозни решения.