Неделя, 21 Април 2024

Жило

1. Сънуваш ли, че жило на оса или пчела се забива в теб, значи ти предстоят големи загуби, поради това че бързаш повече отколкото трябва и не си огледал нещата внимателно.

2. Видиш ли в съня си жилото на насекомо, значи ще научиш, че някой се е подготвил да ти скрои номер на работното място или те заплашва скрита опасност.