Вторник, 23 Април 2024

Жиг, жигосване

1. Видиш ли в съня си как жигосват нещо или някого, значи заговор се мисли зад гърба ти.

2. Вземаш ли участие в съня си в жигосване, значи за да не направиш лошо на някого, нарочно ще прикриеш факти.

3. Видиш ли насън жиг по тялото си, означава че някой ще прави опити да ти направи мръсно.

4. Ако сънуваш, че на нечие друго тяло има жиг, значи ще знаеш злонамереността и лошите мисли на някого.