Събота, 20 Април 2024

Женкар

1. Видиш ли в съня си женкар, значи ще имаш несериозни и повърхностни приятели.

2. Видиш ли в съня си, че ти си женкар, значи ще имаш семейни скандали.