Понеделник, 15 Април 2024

Женен

1. Сънят за неженените, вещае добро, а за женените зло.