Събота, 6 Март 2021

Женен

1. Сънят за неженените, вещае добро, а за женените зло.