Събота, 26 Ноември 2022

Женен

1. Сънят за неженените, вещае добро, а за женените зло.