Неделя, 24 Октомври 2021

Земя

1. Сънуваш ли суха или напукана земя, очаква те бедност.

2. Видиш ли в съня си кална и подгизнала земя, ще постигнеш труден успех.

3. Ровиш ли земята с крак или пръчка, очаква те глад.

4. Видиш ли земята от космоца, ще постигнеш голяма победа.

5. Видиш ли земя на хоризонта, времето тече в твоя полза.

6. Видиш ли земя от самолет, очакват те нови придобивки и печалби.

7. Ходиш ли по нестабилна земя, очакват те тревожни промени.