Вторник, 22 Септември 2020

Земетресение

1. Сънуваш ли земетресение, очаква те голяма промяна в живота ти.

2. Оцелял ли си след земетресение, ще се справиш с трудна работа.