Вторник, 15 Юни 2021

Зелена вода

1. Видиш ли зелана вода в съня си, или газиш зелена/тинеста вода те очакват проблеми със здравето.

2. Бъди внимателен и нащрек.