Събота, 22 Юни 2024

Зависимост

1. Сънуваш ли, че си зависим от някого, ще посикат да се отплатиш за оказаната ти услуга.

2. Зависим ли е някой друг от теб, ще разбереш за нечия корист.