Петък, 19 Април 2024

Завързан, завързваш

1. Завързваш ли нещо или някого в съня си, очакват те проблеми в работата.

2. Сънуваш ли, че ти си завързан, временно ще бъдеш отстранен от работата си, ще бъдеш принуден да чакаш и да бездействаш.