Петък, 19 Април 2024

Затруднение

1. Затрудняваш ли се насън, трудно ще се справиш с това, което си постигнал до момента.