Четвъртък, 30 Ноември 2023

Заспал

1. Сънуваш ли, че си заспал, ще откриеш някаква тайна.

2. Сънуваш ли, че друг е заспал, ще те респектира тайнствена и загадъчна личност.