Неделя, 23 Януари 2022

Зашеметен, зашеметяваш

1. Зашеметяваш ли се от нещо насън, ще постъпиш глупаво, необмислено.

2. Сънуваш ли, че друг е зашеметен, лекомислено ще се доверяваш на приятели.