Вторник, 27 Септември 2022

Засаждам

1. Засаждаш ли нещо в съня си, вещае добро, бракът ти е сполучлив или ще бъде сполучлив.

2. Някой ако засажда нещо, значи ще си намериш верни и добри приятели.