Събота, 20 Април 2024

Засаждам дървета

1. Засаждаш ли дървета, предстои ти нещо добро, бракът ти ще бъде сполучлив.

2. Някой ако засажда дървета, ще си намериш верни и добри приятели.