Вторник, 3 Август 2021

Заря

1. Гледаш ли насън заря, надеждите ти ще се възвърнат.

2. Сънуваш ли тържествена заря, ще имаш задължения към приятели.

3. Утринна ли е зарята, очаква те добро начало и успех в някакво начинание.