Понеделник, 21 Септември 2020

Заплаха

1. Чуеш ли в съня си заплаха, отправена към теб, трябва да проявиш повече внимание и предпазливост към работата и обществените си изяви.

2. Насочена ли е към друг заплахата, ще се страхуваш за бъдещето си.

3. Заплашваш ли някого, ще се разкайваш за необмисленото си поведение и лошо отношение към някои хора.