Четвъртък, 29 Септември 2022

Запасняк

1. Сънуваш ли, че си запасняк, ще бъдеш обвиняван косвено, ще разбереш, че някой несправедливо ти прехвърля работата и задълженията си.