Събота, 16 Януари 2021

Занимание

1. Сънуваш ли, че имаш някакво занимание, ще получиш допълнителни дивиденти или ще черпиш допълнителни облаги, без да полагаш труд.