Вторник, 27 Юли 2021

Заминаване, заминаваш

1. Заминаваш ли някъде насън, ще се избегнеш неприятност.

2. Сънуваш ли, че друг някой заминава, ше получиш новини и вести отдалеч.