Сряда, 8 Юли 2020

Заметресение

1. Виж

2. bg/l-1743-Земетресение\">Земетресение (граматически правилно).