Петък, 30 Юли 2021

Заметресение

1. Виж

2. bg/l-1743-Земетресение\">Земетресение (граматически правилно).