Събота, 11 Юли 2020

Заливане

1. Присъни ли ви се, че се заливате с нещо, това е предупреждение, че ще станете жертва на собственото си високомерие.

2. Репутацията ви ще пострада зарази необмислени постъпки.

3. Когато друг ви залива с нещо, това може да е предупреждение, че мними приятели ще се опитат да ви оклеветят.