Понеделник, 25 Януари 2021

Залитане

1. Сънуваш ли, че залиташ, тревогите ти ще са изливни.

2. Залита ли някой друг в съня ти, ще хабиш време да убеждаваш приятелите си, че сами могат да се справят с проблемите си.