Вторник, 23 Април 2024

Залепяне

1. Зелепяш ли нещо насън, постарай се да стабилизираш финансовото си състояние.

2. Ако лепиш предмети, ще увеличаваш капитала си.