Четвъртък, 7 Юли 2022

Закъсняваш

1. Ако в съня си закъснявате, защото друг човек ви задържа, това е предупреждение, че ви завиждат и ще се опитат да ви попречат на всяка цена.

2. Закъснението насън, предупреждава, че ще се наложи да отложите плановете си наяве.