Петък, 19 Април 2024

Заявка

1. Правиш ли насън заявка, трябва да внимаваш с кого споделяш плановете си.

2. Сънуваш ли, че получаваш или изпращаш заявка, трябва да се възполвваш максимално от благоприятното стечение на обстоятелствата в работата.