Вторник, 15 Юни 2021

Захлас

1. Захласваш ли се по нещо насън, ще те измамят.

2. Сънуваш ли, че друг се захласва, ще пропуснеш нещо важно около теб, което ще се окаже решаващо.