Понеделник, 25 Октомври 2021

Загубена чанта

1. Ако изгубиш чантата си или ти я откраднат, трябва по - ревностно да пазиш позициите си и да защитаваш правата си.