Събота, 9 Декември 2023

Загуба

1. Загубиш ли нещо ценно в съня си, ще се ядосваш.

2. Абстрактна ли е загубата, късметът е на твоя страна.