Петък, 14 Юни 2024

Загар

1. Когато в съня си имате добър загар или тен, това е предупреждение, че несправедливо ще ви обвинят за чужди прегрешения.

2. Друг ако е със загар в съня ви, пазете се от измамници и фалшиви приятели.