Четвъртък, 23 Септември 2021

Загадка

1. Решаваш ли загадка насън, очаква те изпитание.

2. Успееш ли да я разрешиш, ще имаш успехи, бърз напредък.

3. Не се ли справиш със загадката, ще стоиш на едно място в работата си, няма да се развиваш.