Събота, 18 Септември 2021

Заедно

1. Когато в съня си сте заедно с друг човек, това е знак, че съдбите ви са свързани по някакъв начин и решенията, които взимате, могат да променят не само вашата съдба, но и неговата.

2. Ако в съня си сте заедно с непознат човек, скоро ще свържете съдбата си с някой, който ще ви направи много щастлив.