Петък, 7 Август 2020

Задължение

1. Изпълняваш ли задължение в съня си, усилията в работата ти ще бъдта възнаградени.

2. Имаш ли насън задължение, което ти тежи, наяве ще постигнеш голям успех.