Вторник, 7 Април 2020

Взет изпит

1. Присъни ли ви се, че успешно сте положили изпит, това е добър знак, че без проблеми ще успеете да се справите с голямо житейско предизвикателство.