Вторник, 23 Април 2024

Вампири

1. Ако видиш в съня си вампири или самият ти вампирясаш ти предтсои сватба по сметка.

2. Ако станеш жертва на вампири в съня си ти предстои да разбереш, че вършиш неща незъобразни със закона и недостойни.

3. Но също така ще бъдеш недостатъчно силен, за да овладееш себе си.

4. Видищ ли в съня си вампири, ще преживееш голям спор, свързан с неосъществени материални и парични желания.