Сряда, 22 Септември 2021

Вземам, взимам

1. Ако в съня си взимате решения, това е знак, че в живота си изпитвате несигурност и ви се иска да прехвърлите отговорността за действията си на друг.

2. Ако взимате пари в съня си, спорните ви решения само ще влошат финансовото ви състояние.