Петък, 23 Юли 2021

Вулкан

1. Видиш ли в съня си димящ вулкан, ще бъде по – добре да приключиш всякакъв вид отношения с отдавнашен явен враг.

2. Видиш ли насън активен вулкан, значи не трябва да вземаш важни решения или да предприемаш промени през следващия месец.

3. Видиш ли насън изригващ вулкан, значи не си взел по предвид опасен фактор на работното си място и следователно ще ти се наложи да предприемеш мерки.