Неделя, 2 Октомври 2022

Вслушване

1. Сънуваш ли, че се вслушваш насън, значи ти предстои да се учиш на някаква дейност, да чиракуваш.