Събота, 6 Юни 2020

Враг

1. Видиш ли насън свои врагове, значи те очакват трудни увещания и преговори.

2. Сънуваш ли, че говориш с враговете си, означава че неочаквано ще бъдеш изненадан със съкрушителен удар.