Понеделник, 5 Декември 2022

Водомер

1. Видиш ли в съня си водомер, значи че ако си разумен, пресметлив, обмисляш и планираш нещата предварително, значи ще успееш да предотвратиш опасностите, които те застрашават.