Понеделник, 11 Декември 2023

Влизане с взлом

1. Сънувате ли, че в съня си влизате с взлом в чужда къща, това е знак, че децата ви ще ви ядосват и създават грижи.

2. Влизането с взлом може и да е знак, че сте готови да стигнете твърде далеч и да пожертвате достойнството си и принципите си заради целите, които си поставяте.

3. Ако ви се присъни, че друг влиза с взлом в съня ви, това е знак, че трябва да обърнете повече внимание на безопасността на семейното си жилище и да се пазите от амбициозни конкуренти в службата.