Вторник, 16 Април 2024

Влага

1. Видиш ли в съня си влага или я усещаш, значи ти предстои трудно общуване с околните.

2. Сънуваш ли, че влагата представлява голяма пречка за теб или я свързваш с неприятни емоции, означава че липсата ти на способности да общуваш нормално с хората може да доведе до значителни проблеми и загуби за теб.