Петък, 27 Май 2022

Вкус

1. Сънуваш ли, че нещо ти е вкусно или го вкусваш, означава че ще имаш малки удоволствия и радости.