Четвъртък, 27 Февруари 2020

Вятърна мелница

1. Видиш ли в съня си вятърна мелница, значи ти предстои да те излъжат близки хора, на които си вярвал и разчитал.