Събота, 22 Юни 2024

Винт

1. Видиш ли в съня си винт, означава че трябва да бъдеш бдителен и сериозен в работата си.

2. Сънуваш ли, че намираш винт, означава че ти предстои с хитрост ще привлечеш доверието и вниманието на околните.

3. Купуваш ли винт, значи трябва да станеш по – взискателен и упорит с цел да запазиш мястото си и авторитета си.

4. Сънуваш ли, че завинтваш винт, означава че ще създадеш стабилни и трайни познанства и позиции на работното място.