Петък, 7 Октомври 2022

Вила

1. Видиш ли в съня си голяма, бяла, красива или подредена вила, означава че ти предстои да прогресираш в образованието и работата ти, да жънеш успехи.

2. Видиш ли се в съня си, че живееш във вила, значи ти предстои незаконна връзка.

3. Сънуваш ли, че си във вила, значи ти предстои начало на нова връзка.