Вторник, 21 Септември 2021

Викаш

1. Викате ли в съня си, тайните ви ще станат известни на всички и някой ще се опита да се възползва от това.

2. Чувате ли насън чужди викове, това е знак, че скоро ще чуете новина или ще научите чужда тайна.