Събота, 20 Април 2024

Викане

1. Викаш ли насън, ще чуеш новина.

2. Ако друг вика в съня ти, околните ще научат тайните ти.