Сряда, 22 Септември 2021

Ветрове

1. Тих вятър ако сънуваш, любовта ти ще бъде споделена.

2. Ако вятърът е силен и бурен, някой ще опита да посегне на спокойствието и щастието в семейството ти.

3. Сънуваш ли, че те духа вятър, значи ще научиш новини.

4. Сънуваш, ли че чуваш вятър да свири в комина на къщата ти, значи ще имаш щастието да познаваш верни приятели.

5. Сънуваш ли, че вървиш срещу вятъра, значи ще вървиш срещу себе си, а ако вървиш по вятъра, значи ти предстои влюбване.

6. Чуваш ли насън вой на вятъра, значи някой ще те заплашва.

7. Сънуваш ли, че си в лодка с издути от вятъра платна, ще имаш бърз напредък и лесни успехи.