Вторник, 7 Февруари 2023

Ветеринар

1. Видиш ли в съня си ветеринар, значи скоро ще си имаш работа с животни.

2. А сънуваш ли себе си като ветеринар, значи ще трябва да си предпазлив от животните.